Bolshunov Artem Vladimirovich
Project strategic
Development of strategic management systems. Blockchain development.